Olen Lotta Aunio, vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta. Koulutukseltani olen Afrikan kielten tutkija ja työskentelen Helsingin yliopistossa bantukielten yliopistonlehtorina. Opetan käytännön swahilin kielen lisäksi erilaisia kieleen, kielenoppimiseen ja kielten tutkimukseen liittyviä kursseja. Vaikka taustani on (deskriptiivisessä) kielitieteessä, olen aina ollut kiinnostunut myös kielitieteen soveltavasta puolesta, erityisesti kielenoppimisesta. Koulutuksia kielenoppimisesta olen pitänyt 90-luvulta lähtien.

Kuva: Veikko Somerpuro

Kielenoppimisessa minua on pitkään pohdituttanut se, miksi käytännön kielitaidon saavuttaminen on usein niin haastavaa. Tämä koskee niin swahilin kursseja, joita itse opetan, kuin myös esimerkiksi mediassakin paljon esillä ollutta maahanmuuttajien kielitaitoa. Toisaalta Afrikan kielten tutkijana olen huomannut, että monen kielen kielitaito on esimerkiksi monelle tansanialaiselle itsestäänselvyys, eikä kielten opiskeluun välttämättä tietoisesti kovinkaan paljoa panosteta – kieliä opitaan käytännössä, ja oppiminen vaikuttaa huomattavan tehokkaalta verrattuna formaaliin kielikoulutukseen.

Omien kielenoppimiskokemusteni, kielen opettamisen ja tutkimisen sekä tutkimuskirjallisuuden pohjalta käsitystäni kielenoppimisesta kuvaa parhaiten kaksi näkökulmaa:

1) Kieli on lähtökohtaisesti sosiaalista ja sosiaalisesti rakentuvaa, jolloin myös kielenoppiminen onnistuu parhaiten, kun se pohjautuu aitoon kommunikaatiotarpeeseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

2) Aikuiset ovat oppineet oppimaan eli säätelemään ja reflektoimaan omaa oppimistaan, ja näitä taitoja tulisi hyödyntää myös kielenoppimisessa sen sijaan, että oppimista ohjaa esimerkiksi kielikurssin ohjelma tai opettaja. Aktiivinen suhtautuminen omaan oppimiseen vahvistaa jo sinällään oppimista, ja itselle ja omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivien oppimismenetelmien hyödyntäminen tekee oppimisesta sekä mielekkäämpää että tehokkaampaa.

Näistä periaatteista voit lukua lisää blogini artikkeleista.